Chăn nuôi công nghệ cao

Cam kết về lao động ngành chăn nuôi, chế biến thịt trong CPTPP
09:29, 14/10/2020
Cam kết về lao động ngành chăn nuôi, chế biến thịt trong CPTPP. Khi có CPTPP, các chủ thể kinh doanh ngành chăn nuôi, chế biến thịt sẽ phải chú ý hơn tới ...