Giới thiệu Woosung Việt Nam

img1_1

 

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
WOOSUNG VIỆT NAM

Tập đoàn Woosung được thành lập năm 1968 của Hàn Quốc. Woosung Việt Nam thành lập năm 2003 chuyên bán thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Woosung sử dụng các công nghệ hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm tốt, cung cấp các giải pháp phù hợp cho người chăn nuôi, vật nuôi và thủy sản.

Công ty Woosung Vina là công ty thức ăn chăn nuôi có vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc. Chúng ta làm việc trong môi trường hội nhập nên chúng ta cần chuẩn bị kiến thức về văn hóa của hai quốc gia để cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, hiểu nhau để cùng gắn kết và phát triển.

Tập đoàn Woosung được thành lập năm 1968 của Hàn Quốc. Woosung Việt Nam thành lập năm 2003 chuyên bán thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Woosung sử dụng các công nghệ hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm tốt, cung cấp các giải pháp phù hợp cho người chăn nuôi, vật nuôi và thủy sản.

Công ty Woosung Vina là công ty thức ăn chăn nuôi có vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc. Chúng ta làm việc trong môi trường hội nhập nên chúng ta cần chuẩn bị kiến thức về văn hóa của hai quốc gia để cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, hiểu nhau để cùng gắn kết và phát triển.

 

img2