Nhà máy thức ăn chăn nuôi Woosung Việt Nam là thành viên của Hội Chăn Nuôi Việt Nam.

Thứ năm, 12/11/2020, 10:24 GMT+7

[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Vừa qua, ngày 11/9/2020, Hội Chăn nuôi Việt Nam đã có quyết định số 82/QĐ-HCN-TCCB về việc chuẩn y kết nạp Hội viên. Theo đó, kết nạp vào Hội Chăn nuôi Việt Nam: Công ty TNHH Woosung Việt Nam (có địa chỉ liên hệ: KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

hoichannuoi.vn-ket-nap-woosungfeed-1
Quyết định kết nạp Công ty TNHH Woosung Việt Nam

Công ty TNHH Woosung Việt Nam được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của hội viên quy định tại Điều lệ Hội Chăn nuôi Việt Nam. Công ty TNHH Woosung Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn Hàn Quốc; được thành lập theo giấy phép đầu tư số 435146834 ngày 19/7/2003 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai; lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi (heo, gà) và thủy sản.